RSS

www. Urząd Pracy Dzierżoniów

Hispano 4LO Rzeszów – Polska


Jak podaje Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy z 19 chętnych beneficjentów 12 zostało rekomendowanych do dofinansowania. Osiem z nich to instytucje z Wrocławia, dwie z Legnicy i po jednej z Wałbrzycha, Polkowic i (o dziwo) z Rzeszowa!
Z tego co się dowiedziałem instytucje te w dalszym ciągu czekają na podpisanie umowy finalizującej z DWUP i tak naprawdę temat jest zawieszony.

Najgorsze jest to, że wyłonieni beneficjenci mają prawo sami sobie ustalać grupy docelowe (oczywiście według pewnych ustaleń) i nie będąc zameldowanym w okręgu ich działania, nie ma szans starać się o dotację! I tak np. Urząd gminy Polkowice, który będzie beneficjentem przyjmuje tylko wnioski od mieszkańców tej gminy, z kolei inny beneficjent - Dolnośląska Izba Rolnicza będzie przyjmowała wnioski z wybranych powiatów, a są to : wrocławski, jeleniogórski, oławski, lwówecki, milicki, trzebnicki i dzierżoniowski. Beneficjent z Wałbrzycha będzie dawał kasę tylko studentom, bo tak sobie założył.

I tym sposobem będąc w grupie wyszczególnionej przez projekt (poniżej 25 lat, miejscowość poniżej 10 tyś. mieszkańców) nie mam szans nawet starać się o dofinansowanie, bo nikt z mojego okręgu nie stanął do konkursu :(

I teraz pozostaje tylko czekać na kolejne konkursy (za rok, dwa), albo starać się o pieniądze z UP (które notabene w powiecie kłodzkim na ten rok też się już skończyły)... Lipa jednym słowem...Usprawnienie procesu inwestycyjnego nowej firmy w Bielawie było głównym celem spotkania, które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie 16 maja

Organizując je wicestarosta Dariusz Kucharski odpowiedział na prośbę burmistrza Ryszarda Dźwiniela o pomoc w skoordynowaniu prac związanych z przygotowaniem w Bielawie inwestycji koreańskiej firmy ACE RICO. Będzie ona produkowała podzespoły dla zakładu LG w Kobierzycach w halach po byłym Bielteksie przy ul. Ostroszowickiej.
W spotkaniu z przedstawicielami inwestora i projektantem wzięli udział dyrektorzy jednostek zaangażowanych w realizację procesu inwestycyjnego - wydziałów Starostwa Powiatowego (wydział geodezji, wydział ochrony środowiska, wydział architektury), jednostek powiatu (Powiatowy Urząd Pracy) oraz powiatowe służby – nadzór budowlany i inspekcja sanitarna.
- Inwestorzy, którzy planują stworzyć kilkaset miejsc pracy, muszą być traktowani priorytetowo – podkreślił wicestarosta Dariusz Kucharski. – Deklarujemy, że będziemy wspierać te przedsięwzięcia, zdając sobie sprawę z tego, że dobry klimat nas promuje.
Spotkanie służyło uzyskaniu informacji z pierwszej ręki o uruchamianej fabryce oraz roboczym ustaleniom.

Starostwo Powiatowe DzierżoniówPiława Górna

nowe oświetlenie uliczne


W okresie od 11 do 17 października 2007 r., w ulicy Kilińskiego, na odc. od ul. Piastowskiej do budynku nr 16, wykonane zostało oświetlenie drogowe. Zakres rzeczowy zadania obejmował wybudowanie linii oświetlenia o długości 122 m, zamontowanie 3 słupów stalowych oraz zainstalowanie 3 opraw oświetleniowych.
W celu doświetlenia klombu położonego przy skrzyżowaniu ulicy Piastowskiej z ulicą Osiedlową, zamontowana została dodatkowa oprawa oświetleniowa.
Ponadto, we wrześniu br. wykonane zostało oświetlenie w części ulicy Zielonej (od strony ulicy Sienkiewicza). Zabudowany został przewód oświetlenia ulicznego o dł. 240 m oraz na istniejących słupach zamontowano 3 oprawy oświetleniowe. Wykonawcą robót był Zakład Robót Elektrycznych „EL-MONT” Krzysztof Kuśmierski z/s w Dzierżoniowie.


remonty cząstkowe dróg gminnych


Urząd Miasta w Piławie Górnej informuje, że w ramach bieżącego utrzymaniu dróg gminnych w dniu 16 października 2007 r. rozpoczęto wykonywanie remontów cząstkowych dróg za pomocą grysów i emulsji, przy użyciu specjalistycznego sprzętu remontera do nawierzchni – PATCHERA. Maszyna ta produkuje wysokojakościową mieszankę na zimno na miejscu remontu i wbudowuje ją w ubytki nawierzchni.
Wykonywane remonty powyższą metodą zabezpieczają nawierzchnię przed dalszą degradacją (w miejscach spękania nawierzchni) oraz uzupełniają istniejące ubytki w nawierzchni. Remonty tą metodą wykonane będą na ulicach: Okrzei, Polnej, Plac Piastów Śląskich i odcinek ulicy Sienkiewicza (na wysokości posesji 118 – 132).
Na ulicach tych z uwagi na konieczność wykonania kanalizacji sanitarnej i wymiany niektórych sieci w drodze w chwili obecnej nie jest możliwe wykonania remontu kapitalnego stąd więc konieczność doraźnego zabezpieczania nawierzchni. Za powstałe utrudnienia w ruchu wynikające z pracy urządzenia na w/w drogach przepraszamy.

UM Piława GórnaPowiat Dzierżoniowski - Bezrobocie maleje!

Liczba bezrobotnych stale spada. W porównaniu do czerwca ubiegłego roku zmalała o 2.306 osób. Na koniec I półrocza liczba bezrobotnych wyniosła 8.810. Rok wcześniej było to 11.116. Wyższy spadek liczby bezrobotnych związany był z większym niż przed rokiem sezonowym wzrostem zatrudnienia w kamieniarstwie, budownictwie i rolnictwie oraz z migracją do pracy za granicą.


Bezrobocie spada jednak systematycznie od 1,5 roku (patrz wykres). Oprócz rozwoju gospodarki niemały wpływ ma na to również zwiększająca się co roku liczba osób korzystających z programów aktywizacji bezrobotnych realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy. W I półroczu br. wzięło w nich udział blisko 2 tys. osób – najwięcej osób skorzystało ze staży (617) oraz ze szkoleń (572 osoby).

Programy aktywizacji bezrobotnych są finansowane z Funduszu Pracy i z Europejskiego Funduszu Społecznego. Od początku roku Powiatowy Urząd Pracy na ich realizację wydał 5 mln zł (ponad 1 mln zł więcej niż w 2006 roku). Najwięcej na dotacje na podjęcie własnej działalności gospodarczej (prawie 1,5 mln zł), na stypendia w ramach staży (prawie 1,4 mln zł) oraz na refundację kosztów wyposażenia stanowisk pracy (blisko 800 tys. zł).

Bardzo dobrym zjawiskiem jest obserwowany wzrost zainteresowania samozatrudnieniem. Od początku br. dotacje na podjęcie własnej działalności gospodarczej uzyskało 113 osób (to ponad 100% więcej niż rok temu).


W ciągu 1,5 roku liczba bezrobotnych zmniejszyła się o blisko 3.800 osób

Mimo tego, że stopa bezrobocia w powiecie dzierżoniowskim w ciągu I półrocza br. spadła o 3% (z 29,3% na koniec grudnia 2006 do 26,3% na koniec czerwca br.), to jednak ciągle jest wysoka w zestawieniu z danymi województwa (tam w porównywalnym okresie spadła z 16,8% do 14,1%). Stopa bezrobocia plasuje obecnie nasz powiat na 3. miejscu w województwie.Małgorzata Moczulska 2009-12-27 23:18:11, aktualizacja: 2009-12-27 23:18:11

Urząd pracy w Dzierżoniowie wypowiedział wojnę tym, którzy rejestrują się jako bezrobotni tylko po to, by mieć ubezpieczenie zdrowotne.

Poszukiwaniem pracy nie są zainteresowali, bo pracują na czarno. W ciągu ostatniego miesiąca wyłapano aż 360 takich osób. W Powiatowym Urzędzie Pracy zapewniają, że to nie była nagonka, a naciągactwo wyszło na jaw przypadkowo.

W powiecie dzierżoniowskim jest ponad 8 tysięcy bezrobotnych, wśród nich wielu rzetelnie szukających pracy. PUP ma przede wszystkim im pomagać.
Kiedy w październiku okazało się, że powiat zajął pierwsze, niechlubne miejsce na liście miast z największym bezrobociem w województwie, starosta postanowił zmobilizować PUP. Zaczęto organizować giełdy pracy, szukać zatrudnienie poza powiatem i organizować mnóstwo szkoleń.

Większość bezrobotnych zapraszano telefonicznie, bo nie było czasu, by wysyłać do nich pisma.
- Wtedy okazało się, że wielu pracuje za granicą lub w naszym rejonie, tylko na czarno - wyjaśnia starosta Janusz Guzdek. Jak opowiada, urzędnicy niejednokrotnie mieli do czynienia z sytuacją, że dzwonili do domu bezrobotnego, a w słuchawce słyszeli odpowiedź jego dziecka: "Tatuś właśnie jest w pracy".

- Urząd pracy jest dla ludzi, którzy pracy szukają, a nie tych, którzy rejestrują się tu, a pracą zainteresowani nie są, bo tę mają, tylko na czarno - dodaje starosta i przypuszcza, że ten proceder to wierzchołek góry lodowej. - Nam nie chodzi o poprawę statystyki dla samych liczb, chodzi o wspólne pieniądze. Przecież osoby, które rejestrują się jako bezrobotne, mają płacone ubezpieczenie zdrowotne, a dodatkowo blokują miejsca na szkoleniach.

Urzędnicy zapowiadają, że nadal będą sprawdzać, czy wszyscy zarejestrowani naprawdę nie mają pracy. Zwłaszcza że efekty już widać - bezrobocie zmalało, a powiat przesunął się z 1. na 3. miejsce od końca.

Źródło: http://www.gazetawroclawska.pl/fakty24/ ... ,id,t.htmlAglomeracja Gór Sowich

Jak mówią władze województwa „aglomeracja” to nazwa robocza. Trudno powiedzieć, jakie będą koszty wdrożenia projektu. Szacunkowo odbudowa przykładowo komunikacji kolejowej pochłonie sumy rzędu od 120 do 150 milionów złotych. Co ważne, te kwoty wyłoży Urząd Marszałkowski.

Mowa o aglomeracji, która ma obejmować powiat wałbrzyski, świdnicki, dzierżoniowski i część kłodzkiego. Założeniem przedsięwzięcia jest prowadzenie wspólnej polityki i pracy nad infrastrukturą komunikacyjną. Ważne jest też, że taka współpraca pozwoli na skuteczniejsze pozyskiwanie środków z zewnątrz na przedsięwzięcia obejmujące terytorium większe niż pojedynczy samorząd. Władze Świdnicy twierdzą, że połączenie funkcji turystycznej i przemysłowej jest rzeczą jak najbardziej naturalną i może miastu wyjść tylko na dobre. - Wszystkie projekty integrujące działania samorządów lokalnych na wymienionych osiach rozwoju będą przez nas popierane. Korzyści tego typu działań w skali regionu są ewidentne – tłumaczy Waldemar Skórski, zastępca prezydenta Świdnicy. W przypadku projektu „aglomeracji sowiogórskiej” szczegóły projektodawców, mają być przedstawione władzom Świdnicy do końca kwietnia. - Powinien być to projekt o charakterze odmiennym w porównaniu z obecnie wdrażanym projektem „aglomeracji wrocławskiej". Tu nie ma jednej dominującej jednostki osadniczej, raczej możemy mówić o obszarze osadniczym Wałbrzych - Świebodzice - Świdnica o obszarze osadniczym Dzierżoniów - Bielawa - Pieszyce oraz o obszarze osadniczym doliny Bystrzycy: Walim - Jedlina Zdrój - Głuszyca - Nowa Ruda. W związku z tym zakładam, że autorzy projektu „aglomeracji sowiogórskiej" potraktują wymienione obszary osadnicze w sposób partnerski, bez próby krystalizowania ośrodka wiodącego – prognozuje Skórski. My już dziś wiemy, że pierwsze działania rozpoczną się od specjalnych warsztatów dla samorządowców. – Aglomeracja to nazwa robocza. Nasze działania będą skoncentrowane na obszarze komunikacji i koordynacji polityki turystycznej poszczególnych gmin. Świdnica jest najważniejszym elementem układu, ponieważ jest drugim co do wielkości miastem w strukturach projektu – informuje Patryk Wild, członek Zarządu Województwa i osoba prowadząca projekt. Jak mówi, pierwszym elementem działań, oprócz warsztatów dla samorządowców, będzie próba odbudowy połączenia kolejowego Świdnica Wrocław przez Sobótkę oraz w stroję Jedliny Zdrój. Na obszarze objętym projektem mieszka około 600 tysięcy ludzi. Optymistyczne założenia zakładają, że mieszkaniec Bielawy będzie mógł w ciągu niespełna 40 minut dostać się do pracy do Wałbrzycha.

Tygodnik Świdnicki